W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w kilku słowach wyjaśniamy jak i dlaczego przetwarzamy państwa dane. Administratorem danych osobowych jest LedBOSS Mateusz Sobolewski, z siedzibą pod adresem Hetmańska 10, 15-727 Białystok zwany dalej LedBOSS.

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących naszych klientów. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

DLACZEGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane służą nam do kontaktu związanego ze świadczeniem naszych usług oraz realizowaniem zamówień. Kontaktujemy się również w celach informacyjnych i marketingowych (np. newsletter).  Dane te są nam niezbędne do analityki oraz w przypadku konieczności realizacji usług posprzedażowych (np. wsparcie techniczne, gwarancja).

DO JAKICH CELÓW SŁUŻĄ NAM PAŃSTWA DANE?

- w celu wykonania umowy o świadczenie usług (tj. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z zamówieniem).  Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- w celu obsługi reklamacji i innych roszczeń (tj. gwarancji, rękojmi, zwrotów i innych roszczeń związanych z współpracy). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes LedBOSS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (historii zamówień, komunikacji z LedBOSS, płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

- w celach analitycznych Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes LedBOSS(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wykorzystaniu analiz do wewnętrznego raportowania oraz do poprawy jakości świadczonych usług.

- w celu kierowania do Ciebie przez LedBOSS treści informacyjno - marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes LedBOSS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu zamówionych treści informacyjno – marketingowych w formie newsletterów, czyli wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną, zawierających informacje o aktualnych promocjach, ofertach, konkursach i wiadomościach z branży. Przetwarzanie Państwa danych w tym celu odbywa się wyłącznie jeśli została wyrażona zgoda na ich otrzymywanie.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane przechowujemy tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu, gdy wyrażą państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania. Sprzeciw ten nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

KIEDY I JAK MOŻNA WYCOFAĆ ZGODĘ?

Zgodę można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres sklep@ledboss.pl

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE?

W związku z usługami, jakie świadczą dla LedBOSS podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do państwa danych osobowych. Te podmioty, to dostawcy usług, w tym usług informatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług doradczych i prawnych oraz inni podwykonawcy.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

W każdym momencie mogą państwo uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy państwa dane osobowe, a także zażądać dostarczenia kopii danych, jakie posiadamy. Mogą państwo zażądać poprawy swoich danych osobowych (zarówno w przypadku błędnych danych, jak i konieczności poprawy), usunięcia ich z naszego systemu (jeśli nie mamy podstaw do dalszego ich przetwarzania), lub ograniczenia przetwarzania, a także zażądać przekazania Państwa danych wybranemu przez siebie administratorowi. Zrobimy to w przypadku, jeśli będzie to technicznie możliwe zachowując wymagane standardy bezpieczeństwa.

CO JEŚLI UWAŻAJĄ PAŃSTWO, ŻE NARUSZAMY WASZE PRAWA?

Najlepiej po prostu skontaktować się z nami w tej sprawie. Staramy się niezwłocznie reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Można również skontaktować się z nami listownie pod adresem LedBOSS ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok. Przysługuje Państwu także wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Mamy nadzieję, że w sposób czytelny przekazaliśmy informację na temat wprowadzonych działań dotyczących ochrony Państwa danych. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby z należytą starannością je chronić.